Son in law abuse my daugter.


My aanstaande skoonseun mnr . GROVE verwurg my dogter Cindy Pieterse net tot voor sy uitpass. Haar nek is blou gedruk. Dit is nie die 1ste keer nie en kom nou meer gereeld voor. Ek woon in Barberton en kan nie elke keer daar wees as dit gebeur nie. Ek is bekommerd oor my dogter en wag net dat iemand my 1dag bel en sê sy is dood. Sy is bang omself polisie toe te gaan uit vrees vir hom. Sy het 4 jong kinders en hulle moet dit elke keer aanskou.

Report ID: 11020
Crime Category: Abuse
Province: Gauteng
City/Town: Other
Suburb: Primrose
Address: 18Theresa court
Crime Date/Time: 7 Nov 2015, 09:11 AM
Reported By: Trudy89392
Reported Date: 10 Nov 2015, 10:11 AM
Related Link:

Start the conversation

Popular categories