french bulldogs puppies fraud


die vrou se naam is colleen Hannah morris op die internet en sy maak of sy French bulldogs verkoop en dan vra sy vir die helfde van die geld . as jy dit oor betaal vra sy dan of jy n deposito van R4950 kan oor betaal vir die vevoer van die hond. sy gee haar man se nommer op as die vevoer company se nommer .
asb moet niks by die mense koop ni en versprei asb so ver as wat julle kan hulle naam en nommer
colleen . 063 276 2187
haar man 078 755 6068

Report ID: 15134
Crime Category: Fraud
Province: North West
City/Town: Potchefstroom
Suburb:
Address: postmansburg 8420
Crime Date/Time: 24 Aug 2016, 11:08 AM
Reported By: nyki
Reported Date: 25 Aug 2016, 12:08 PM
Related Link:

Join the conversation

  • Weekend Argus 20 Sep 2016, 01:36 PM

    Good day. I am a reporter at the Weekend Argus newspaper in Cape Town, We are investigating complaints of online dog and puppy frauds and scams, which all seem to follow a similar pattern. Please email jan.cronje@inl.co.za if you would like to share your story.

Popular categories