Money


Coca cola promotion. Ons moet airtime gee om te bel en dan kan ek R250 000 wen en wee Maandag 16/72012 sms gekry ek moet R1850 in betaal vir registrasie en oorbetaalings koste. die Nr is 0218367682 0218392017 0719432502 0798342619

Report ID: 2274
Crime Category: Fraud
Province: North West
City/Town: Stilfontein
Suburb: N/A
Address: Umgeni 155
Crime Date/Time: 13 Jul 2012, 00:07 AM
Reported By: Username2274
Reported Date: 16 Jul 2012, 09:07 AM
Related Link:

Join the conversation

  • Ruan4 8 Apr 2013, 02:00 PM

    hi did anything happen later because i am in the same situation

Popular categories