RICA Fraud


Ek hoop hierdie gaan regtig deur na die SAP toe.  My ma(80 jaar) het dieselfde geval gister gehad dat sy deur RICA R450 000 wen en Mrs. Sharon bel by 0784723412.  Toe sy bel het hul gesê hul gaan die tjek met courier stuur en Mrs. Wendy 0833607744 het haar toe sms gestuur om R1950 aan die courier te betaal wat die tjek kom aflewer. Dit is 'n scam ek hoop iemand doen iets omtrent hierdie skurke.

Report ID: 2964
Crime Category: Fraud
Province: Gauteng
City/Town: Vaal Triangle
Suburb: N/A
Address: Cape Town
Crime Date/Time: 11 Dec 2012, 00:12 AM
Reported By: Username2964
Reported Date: 12 Dec 2012, 09:12 AM
Related Link:

Join the conversation

  • Emma4 11 Jan 2013, 10:34 AM

    Received the same message: Mrs. Sharon, 0784723412.

Popular categories