Missing Brother


USanele lastborn Mabaso akaphilanga kahle hle ekhanda,wavele wahamba sazitshela ukuthi uzohamba abuye njengenjwayelo ubeyaye ahambe abuye kodwa manje uhambe isikhathi eside,manje sithi ungaba nolwazi useke wambona noma ombona noma ojwayele ukumbona ngoba uhamba ecela ngicela ungithinte kulenamba 0787829929 uSihle Maphamela umfowakhe noma ithinte ubaba wakhe uBonginkosi Maphamela kulenamba 0820656463,siyobonga bandla ngosizo lakho seswele sicela usisize uma ngabe unosizo syabonga.

Report ID: 3154
Crime Category: Missing Person
Province: KwaZulu/Natal
City/Town: DURBAN
Suburb: Umlazi Township
Address: E147,Maphikelela Rd,Umlazi
Crime Date/Time: 24 Dec 2012, 00:12 AM
Reported By: Username3154
Reported Date: 26 Jan 2013, 04:01 AM
Related Link:

Start the conversation

Popular categories