Fake Hibuscus coast accomodation


Geld is inbetaal in die rek AJ Carstens rek no 9211549161 ABSA rek ! Drie maande is al inbetaal en sukkel om kontak te maak met haar ! Sy vermy eerder die kliente en altyd n verskoning ! Haar naam is Anna Brandt ! Sy bly ons adres verander  waar ons geboek het vir verlof !

Report ID: 5188
Crime Category: Stolen - Other
Province: Free State
City/Town: Welkom
Suburb: Naudeville
Address: N/A
Crime Date/Time: 1 Jan 2013, 00:01 AM
Reported By: Username5188
Reported Date: 26 Nov 2013, 19:11 PM
Related Link:

Start the conversation

Popular categories