BURGEMEESTER


'n Paar jaar gelede is 'n vorige Burgemeester van die Weskus - Distrikstemunisipaliteit in Moorreesburg beskuldig van KORRUPSIE.  Hierdie persoon was 'n lid van die DA.  Dit is baie opvallend dat die uitkoms van hierdie aangeleentheid tot vandag toe nog NOOIT onder die publiek se aandag gebring is nie.  Is dit dalk omdat hierdie persoon 'n lid van die DA was?  Die DA gee altyd voor dat hulle vry van korrupsie is en is altyd baie vinnig om ander daarvan te beskuldig.  Wat is hier aan die gang?  Hoekom is die media altyd so stil om die publiek oor die DA se foute (korrupsie in die geval) in te lig, maar as daar na ander verwys word en die DA daaroor kla, is die media vol daarvan en maak HOOFNUUS daarvan.  Hoe is dit dan moontlik dat die publiek dit nie agterkom nie en NOOIT iets daaroor sê nie?  Daar is beslis 'n slang in die gras.

Report ID: 6098
Crime Category: Corruption
Province: Western Cape
City/Town: Moorreesburg
Suburb: N/A
Address: Weskus - Distriktemunisipoaliteit - Moorreesburg
Crime Date/Time: 9 Apr 2014, 00:04 AM
Reported By: Username6174
Reported Date: 9 Apr 2014, 16:04 PM
Related Link:

Start the conversation

Popular categories