FRAUD AND CORRUPTION


Volgens die Wet op Beskermde Bekendmakings (No 26 van 2000) Ek wens hiermee om die volgende beskermde bekendmaking te maak. Ek wil graag om dit onder u aandag dat 'n besigheid in Newton Park, Port Elizabeth is betrokke by korrupsie te bring. Daar word beweer dat die eienaar van HEALTH AND SAFETY SA, Mej.  J. Hanekom is die verkryging van onwettige besigheid tenders van die Munisipaliteit Nelson Mandela Bay vir die afgelope 4 jaar. Daar word geglo dat al toegeken aan Mej.  J. Hanekom Munisipale tenders is verkry deur omkopery senior amptenare by die Munisipaliteit. Dit is ook van mening dat die Mej.  J. Hanekom en haar span wat verantwoordelik was vir 'n ongeluk by BASF en is nie ondersoek as sy BASF omgekoop het om nie te ondersoek. Daar word beweer dat elke Mej .  J. Hanekom en haar span kry afgeskop webwerf al wat hulle nodig het om te doen, is omkoopgeld kliënte en hulle is dadelik terug op die site. Daar word beweer dat  Mej.  J. Hanekom voldoen Veiligheid lêers sonder die regte prosedures in plek gestel deur SAIOSH. Mej  J Hanekom se persoonlike assistent Vuyo gereeld aanvaar omkoopgeld te kry hierdie Veiligheid lêers gedoen. Jo-Anne loop letterlik rond met koeverte vol kontant aan kliënte af te betaal en haar kliënte doen presies dieselfde ding. Jo-Anne gaan onwettig kliënt se aanslae gesondheid en veiligheid / oudits sonder om op die terrein om die nodige ondersoeke te doen, dan issuses vals sertifikate. SAIOSH moet word sowel as ondersoek hulle bewus is van Jo-Anne se onetiese sake-etiek en weier om iets daaraan te doen ondanks die wete dat mense se lewens in gevaar.   Hiermee wil die volgende besonderhede vir HEALTH AND SAFETY SA voorsien   1. Mej.  J. Hanekom - Eienaar van HEALTH AND SAFETY SA 2. Saiosh lidmaatskap no: 1728 3. Cell no: 072 026 7911 / 083 660 5311 4. Werk no: 041 818 1188 5. Persoonlike Assistent: Vuyo - 073 655 1205 6. Werk address: 47G, Newton Street, Newton Park, Port Elizabeth. 7. Konsultant: Joe Greyling - 083 550 0911 8. Sake Partner: Mark Bolhuis - 082 951 1128. 9. Identity number : 820531 012 0081  

Report ID: 9525
Crime Category: Fraud
Province: Eastern Cape
City/Town: PORT ELIZABETH
Suburb: NEWTON PARK
Address: 47G, Newton Street, Newton park, Port Elizabeth
Crime Date/Time: 1 Jul 2015, 00:07 AM
Reported By: Username9525
Reported Date: 10 Jul 2015, 12:07 PM
Related Link:

Start the conversation

Popular categories